8.4 Měření elektrického proudu a elektrického napětí

Elektrické napětí vzniká díky rozdílu nahromaděného náboje na jedné straně a chybějící na druhé straně zdroje. Představit si to můžeme jako hromadu kuliček se záporným nábojem na jedné straně a jejich absenci na straně druhé (tedy tam nám chybí a je tam kladný náboj).

Kladně nabité částice čekají na volný elektron, který by si mohli vzít. Jakmile propojíme tyto dvě části vodičem a ideálně i spotřebičem, začnou se elektrony přesouvat a tím pádem můžeme mluvit o elektrickém proudu, který bude obvodem protékat.

Úkol:

– Vrať se ke značkám a obrázkům tužkových baterií. Najdeš jejich kladný a záporný pól?
– Co se stane, když se elektrony přesunou?

Elektrický proud I budeme měřit pomocí ampérmetru a základní jednotka této veličiny je A (ampér), ale často se prakticky budeme setkávat s hodnotami menšími tedy mA (miliampér)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *